Home

ett allt vanligare . fenomen är att mobil telekommunikation inte fungerar i moderna nybyggda hus. detta kan härledas till de moderna energisparfönster som 5a945a5d55865


2019-09-22 19:31:39