Home

att titta på tjugotvå män eller kvinnor som jagar en boll är en extatisk upplevelse för mig. fotboll är en subkultur som bygger broar mellan människor c9be0cf22f603


2019-10-18 13:22:27